Edirne'nin Tarihsel Kimliği ve Fethi'nin Önemi" Konferansı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne'nin fethinin Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişmesinde ve İstanbul'un fethinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. AA, 6 Mayıs 2017 Cumartesi