Reel Kesim Güveni Temmuz da 2.9 Puan Düştü

Reel Kesim Güveni Temmuz'da 2.9 Puan Düştü


– Merkez Bankası'nın yaptığı İktisadi Yönelim Anketi'nde belirlenen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Temmuz ayında 2.9 puan azalarak 109.5 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası açıklamasında, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi artış yönünde etkilediği vurgulandı.

Buna karşılık, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmelerin de endeksi azalış yönünde etkiledi.

Merkez Bankası açıklamasında şu bulgulara yer verildi:

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1.1 puan azalarak 107.7 puan düzeyinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ediyor.

Mevcut toplam siparişlere ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine döndüğü görülüyor.

Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı gözleniyor. 

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmine ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlenerek devam ettiği görülüyor.

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözleniyor. 

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ediyor.

Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri güçlenirken gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşiyor.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 60.3'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14.2'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izlemiştir.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görülmektedir.

Avrupa Birliği içindeki ve Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak ise, bir önceki dönemde değişiklik olmadığı yönündeki değerlendirmelerin bu dönemde azalış bildirenler lehine döndüğü gözleniyor. 

Ankette, içinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13.9'a gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77.3'e daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 8.8'e yükseliyor. 

(Grafik - Tablo)