İçişleri Bakanı Soylu: (2)

İçişleri Bakanı Soylu: (2)


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tero¨rı·ste yaptıgˆımız muamele neyse, uyus¸turucu satıcısına yapacagˆımız muamele aynıdır. Bu konuda bı·zden en ufak bı·r merhamet beklenmesin. Bı·z bu evlatlarımızı kolay yetiştirmiyoruz. 'Bı·rı·lerı· alsın tero¨rı·st yapsın', 'bı·rı·lerı· uyus¸turucuyla zehirlesin de para kazansın' dı·ye de yetiştirmiyoruz. Uyuşturucuyu satanı yılanın kafasını ezer gibi ezeceğiz" dedi.

Bakan Soylu, Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki (POMEM) mezuniyet töreninde, Cumhuriyet tarihinin, terörle mücadelede en kararlı duruşunun sergilendiğini belirtti.

Herkesin 15 Temmuz'dan sonra güvenlik güçlerinin hainlere karşı mücadelede mukavemet sağlayamayacağını düşündüğünü ifade eden Soylu, "Polis, askerler, jandarma, korucular, her biri bu ülkenin namusuna, birliğine ve beraberliğine yönelmiş bütün hain tuzaklara büyük bir mukavemet gösteriyor, mücadele ediyor. Dağlarda, şehirlerdeki bütün yapılanmalarında bizim evlatlarımız, aslanlar gibi onları kovalamakta, onlarda fareler, sıçanlar gibi kaçmaktadırlar." diye konuştu.

"Uyuşturucu satanı, yılanın kafasını ezer gibi ezeceğiz"

Soylu, bir önemli go¨rev alanın da uyus¸turucuyla mücadele olduğuna, bu konuda tavırlarının net olduğunu vurgulayarak, "Tero¨rı·ste yaptıgˆımız muamele neyse, uyus¸turucu satıcısına yapacagˆımız muamele aynıdır. Bu konuda bı·zden en ufak bı·r merhamet beklenmesin. Bı·z bu evlatlarımızı kolay yetiştirmiyoruz. 'Bı·rı·lerı· alsın tero¨rı·st yapsın', 'bı·rı·lerı· uyus¸turucuyla zehirlesin de para kazansın' dı·ye de yetiştirmiyoruz. Uyuşturucuyu satanı, yılanın kafasını ezer gibi ezeceğiz. Bı·zı·m ı·c¸ı·n bu u¨lkeye sı·lah c¸ekenle, genc¸lerı·mı·zı· zehirleyen arasında hiçbir fark yoktur. Tu¨rkı·ye bu¨tu¨n güvenlik güçleriyle, bu sorunla da tıpkı tero¨rle oldugˆu gı·bı· kıyasıya bı·r mu¨cadele halindedir. Zaten tero¨r o¨rgu¨tu¨ de bu ı·s¸ı·n dogˆrudan hamı·sı· konumundadır. PKK'nın uyus¸turucu ticaretinden elde ettiği gelı·r yılda yaklas¸ık 1,5 milyar dolardır. O o¨rgu¨tu¨n de, bu kirli ticaretin de ko¨ku¨ kazınacak ve buna bulas¸mıs¸ kı·m varsa bunun bedelı· hukuk ı·c¸ı·nde ödetilecektir." ifadelerini kullandı.

Bu amac¸la son 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 24 bı·n 266 kı·s¸ı·nin go¨zaltına alındığını, bunların 4 bin 529'nun tutuklandığını aktaran Soylu, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Soylu, Ortadoğu'daki terör ve şiddet ortamının yarattıgˆı kitlesel go¨c¸ dalgasının yı·ne Türkiye'yi ilgilendirdiğini dile getirerek, Tu¨rkı·ye go¨c¸ dalgasının hem hedef hem de gec¸ı·s¸ ülkesi konumunda olduğunu ifade etti

"İnsanlık ayıbını ortadan kaldırmaya kararlıyız"

Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyon kişinin misafir edildiğine, hem devlet hem de sı·vı·l toplum kurulus¸ları eliyle yaklas¸ık 26 milyar dolar cı·varında para harcandığına işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bu go¨c¸ ortamına bagˆlı olarak ı·nsan kac¸akc¸ılıgˆıyla da gerek polı·sı·mı·z, gerek sahı·l güvenlik komutanlıgˆımız, gerek jandarmamız, önemli operasyonlara imza atmaktadır. İns¸allah bu ı·nsanlık ayıbını, Batı du¨nyasının umursamazlıgˆına ve gaddarlıgˆına ragˆmen ortadan kaldırmaya, bu ı·nsanların magˆdurı·yetlerı·nı· en aza indirmeye kararlıyız. Şunun altını c¸ı·zmek ı·sterı·m kı·, Tu¨rkı·ye bu go¨c¸u¨ dogˆru yönetmektedir. Gelecegˆe aı·t dogˆru kararlar vermektedir. Belkı· bugu¨n degˆı·l ama gelecek nesiller, bugu¨n go¨c¸ konusunda attıgˆımız adımlar ı·c¸ı·n bı·ze tes¸ekku¨r edecektir."

Salondaki mezun olan gençlere nasihatlerde bulunan Soylu, şöyle devam etti:

"Kıymetli gençler, bu¨tu¨n bu anlattıklarım, sı·zlerı·n go¨revlerı·nı·n, sorumluluklarının sadece bı·r bo¨lu¨mu¨du¨r. Daha trafikten, asayişten, bu milletin can ve mal güvenliği ı·c¸ı·nde rahat uykusunu uyuma sorumlulugˆunuzdan bahsetmedim. Sakın unutmayın, sı·zler tu¨ccar degˆı·lsı·nı·z. Sı·zler esnaf, işçi degˆı·lsı·nı·z. Hatta o¨zlu¨k hakları bakımından o¨yle olsa bı·le, sı·zler memur degˆı·lsı·nı·z. Sı·zler, birazdan edeceğiniz yeminden sonra, artık polissiniz. Son nefesı·nı·ze kadar polissiniz. Hangi kadrolara gelı·rsenı·z gelı·n, ı·ster emekli olun, ı·ster bakan olun, sı·z polissiniz. Bunun tek anlamı vardır. Bu millet sı·ze emanettir. Onun bu¨tu¨n haklarını, canınız pahasına korumakla mükellefsiniz. Mazlumu kollamakla, ko¨tu¨ye kars¸ı c¸ıkmakla, suc¸la, ko¨tu¨lu¨kle mu¨cadele etmekle ve nihayetinde dogˆru, du¨ru¨st ı·nsan olmakla her s¸art altında mükellefsiniz. Egˆer bugu¨n bu salonda, bu sorumlulugˆu alamayacak olan, bundan go¨zu¨ korkan, 'ben bu emanetı· tas¸ıyamam' dı·yecek olan varsa, maalesef yanlıs¸ yerdedir. Ben kendi adıma, sı·zlerde bu emanetı· tas¸ıyacak ıs¸ıltıyı go¨ru¨yor, bundan bu¨yu¨k mutluluk ve gurur duyuyorum. sı·zlere bı·r bakan ama hers¸eyden o¨nce bı·r agˆabey nası·hatı· olarak s¸unu so¨ylemek ı·sterı·m. Bı·r elı·nı·zde vicdanınız, bı·r elı·nı·zde de hukuk olsun. Bas¸ka rehber aramayın. Bas¸kasına tabi olmayın. Asla ve asla hukuktan ayrılmayın. Sı·ze hukuka uymayan, vicdanınıza uymayan ne teklif gelı·rse gelsin, ne zorlama gelı·rse gelsin, sakın uymayın. Devletı·nı·zden ve milletinizden bas¸ka hı·c¸ kı·msenı·n ama hı·c¸ kı·msenı·n uyuyan hücresi veya elemanı olmayın. Sı·z bu devletı·n polı·sı·sı·, bu milletin evladısınız. Yarın mahs¸erde yaptıklarınızdan ve yapmadıklarınızdan hesaba c¸ekı·lecek olan Allah kullarısınız. Bu mesleği hakkıyla, vicdanınızın ve hukukun rehberliğiyle yapın. Bu du¨nyadan gı·derken arkanızda bu¨yu¨k bı·r s¸eref bırakın. Yanınızda da bu milletin hayır dualarını go¨tu¨ru¨n."

Ailelere ve eğitmenlere seslendi

Soylu, anne ve babalara ise "Şu ankı· heyecanınızı anlayabiliyorum. Bu c¸ocukları yetişdiniz ve bugu¨nlere getirdiniz. Artık onlar sadece sı·zlerı·n degˆı·l, bı·zlerı·n de evlatlarıdır. Sı·zler de bı·zler de onlara sahı·p c¸ıkacagˆız. Sıkıs¸tıklarında, kararsız kaldıklarında, belki yanlıs¸ yaptıklarında, yanlıs¸ yapacak olduklarında, onları ı·kaz edecek, dogˆru yolu go¨sterecek olan sizlersiniz. Onlar artık polı·s, sı·zler de polı·s annesi, polı·s babasısınız. Bu go¨revlere ortaksınız. Allah sı·zlerden razı olsun. Allah evlatlarınızı sı·zlere, milletimize bagˆıs¸lasın, muzaffer eylesin. Onları her tu¨rlu¨ ko¨tu¨lu¨kten muhafaza eylesin." cümleleriyle seslendi.

Polis akademisinin eğitmenleri ve yöneticilerine emeklerinden dolayı teşekkür eden Soylu, şöyle konuştu:

"Yarın bas¸ka evlatlarımızı sı·zlere emanet edeceğiz. İnanıyorum kı· onları da bu kardes¸lerı·m gı·bı· devletı·ne milletine bagˆlı, meslekı· yeterlilikleri tamamlanmıs¸ şekilde buralardan mezun edeceksiniz. Bu bı·r devlet hizmetidir. Maas¸, memurı·yet meselesi değildir. İs¸te bu salondaki herkes, anne babalar, evlatlar, amı·rler, memurlar, eğitmenler, yo¨netı·cı·ler, naçizane bu fakı·r hep birlikte ı·s¸ı·n ucundan tutar, bu devletı·n, bu milletin ı·s¸ı· bo¨yle yu¨ru¨r. Yarın bı·zler buralardan gı·derı·z. Bas¸ka kardes¸lerı·mı·z gelı·r ama devletı·mı·z ve milletimiz bakı· kalır. Nihayetinde bu kubbede bı·zden bakı· kalan bı·r hos¸ sedadır. Hepı·nı·zı·n bunda emeği vardır. Allah sı·zlerden razı olsun. Allah milletimizin, devletı·mı·zı·n yardımcısı olsun." diye konuştu.

Soylu, konuşmasının ardından dereceye girenlere çeşitli hediyeler verdi. Öğrenciler yemin törenin ardından şapkalarını havaya fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Programa, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Vali Süleyman Tapsız, Karaman Milletvekili Recep Konuk, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Soylu, programın ardından bir ambalaj fabrikasını gezdi. Soylu, Karaman Belediyesini ve Valiliğini ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

(Bitti)