ESHOT tan jet yanıt

ESHOT'tan jet yanıt


Açıklamada şöyle denildi:


"İzmir 4. Tüketici Mahkemesi, 09-01-2017 tarihli 2017/13 Esas No ve 2017/200 numaralı kararında, 'Belediyeler toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme, ücret belirleme yetkisine sahiptir. Dolayısıyla kamu hizmeti karşılığı alınan kart bedeline ilişkin uyuşmazlık ile ilgili çözüm yeri idari yargı olup Tüketici Hakem Heyeti'nin görevi dışındadır' demiştir. İzmir 1. Tüketici Mahkemesi'nin de aynı doğrultuda kararı bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."