Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "1. Ulusal Hava Kalitesi Yönetimi Çalıştayı" düzenleneceği belirtildi. Afyonkarahisar'da düzenlenecek çalıştayın 8 Mayıs ta başlayacağı ve 3 gün süreceği belirtildi.

Çalıştayın hava kalitesi yönetimine ilişkin mevcut faaliyetlerin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve tartışılması amacıyla yapılacağı ifade edildi. 3 gün sürecek çalıştayda bakanlık ilgili kurum kuruluşlar, üniversiteler, yerel yönetimler, temiz hava merkezleri ile hava kalitesi ölçümü yapan firma temsilcileri ile bir araya gelineceği kaydedildi. Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlenecek çalıştayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "2 ayrı oturum ile gerçekleşecek olan çalıştayda, hava kalitesinin tespiti, envanter oluşturulması-izleme-modelleme, hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik eylemler, uygulamalar ve hava yönetimi politika ve stratejilerinin belirlenmesi başlıklı oturumlar yapılacak. Hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik ülkemizde uygulanan iyi örnekler, Hava kalitesi çalışmaları için araştırmacı insan gücü yetiştirilmesi, altyapının güçlendirilmesi ve kamuoyu farkındalığının arttırılmasının sağlanması gibi konular tartışılacak. Çalıştayın en son günü sonuçlar değerlendirilerek 'Sonuç Bildirgesi' sunulacak" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR