BDDK dan Düzenleme Taslağı

BDDK'dan Düzenleme Taslağı


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fi·nansal ki·ralama, faktori·ng ve fi·nansman şi·rketleri·ni·n muhasebe uygulamaları i·le fi·nansal tablolarına ilişkin düzenleme taslağı yayımladı.

BDDK tarafından Fi·nansal Ki·ralama, Faktori·ng ve Fi·nansman Şi·rketleri·ni·n Muhasebe Uygulamaları i·le Fi·nansal Tabloları Hakkında Yönetmeli·kte deği·şi·kli·k yapılması amacıyla hazırlanan düzenleme taslağı, kurumun resmi sitesinden duyuruldu.

Değişiklik taslağına göre, olağanüstü hal kapsamında gecikme süresine ilişkin yönetmeliğe şu madde eklendi:

"Yönetmeliğin, şirketlerce tahsili geciken alacaklara ayrılacak özel ve genel karşılık oranlarının belirlenmesine yönelik bölümünde yer alan gecikme süreleri, Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince
kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen kredi borçlularının ve olağanüstü hal kapsamında görevinden ihraç edilen kamu görevlileri ile mal varlıklarına tedbir
konulan gerçek ve tüzel kişilerin şirketlere olan yükümlülükleri açısından 21 Ocak 2017'den itibaren başlatılabilir. Kurul bu tarihi uzatmaya yetkilidir."