Öğretmen'ler gününe özel şiir ve sözler

24 Kasım’da değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü ‘ nü kutlayacağız.
Bu haber 2013-11-20 15:58:51 eklenmiş ve 572 kez görüntülenmiştir.
24 Kasım’da değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü ‘ nü kutlayacağız. İşte En güzel öğretmenler günü mesajları kutlama smsleri, öğretmenler günü kısa mesajlar, öğretmenler günü güzel sözler, Öğretmenler Günü Hediyeleri – 24 Kasım Öğretmenler Günü Hediyesi, öğretmenler günü ile ilgili kompozisyon yazı ve en güzel öğretmenler günü şiirleri ile öğretmenler günü hakkında bilgi ve ayrıntılar..   ogretmenler-gunu-2   24 Kasım öğretmenler günü ülkemizde büyük bir seviç ve özveriyle kutlanmaktadır. Peki Neden 24 Kasım tarihinde öğretmen gününü kutlarız?   Öğretmenler gününde öğrencileri öğretmenlerine hediye alıp kutlarlar. Peki ne zamandan beri öğretmenler günü kutlanıyor ve neden kutlanıyor. İşte En güzel öğretmenler günü mesajları kutlama smsleri, öğretmenler günü kısa mesajlar, öğretmenler günü güzel sözler, öğretmenler günü ile ilgili kompozisyon yazı ve en güzel öğretmenler günü şiirleri..   Öğretmenler Günü Nedir?   Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama gündür.   Öğretmenler Günü Tarihçesi   Pek çok ülkede 1994″ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris”te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükumetler arası Özel Konferansı””nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi””ni oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.   a_14112013   Türkiye’de Öğretmenler Günü   Öğretmenler Günü Neden 24 Kasımda Kutlanır. Öğretmenler gününün 24 Kasımda kutlanmasının nedeni nedir?   Yeni Türk Devleti”nin önemli sorunlarından biri de eğitim konusuydu. Okuyup yazmayı kolaylaştırmak ve yaymak, çağdaş öğretim ve eğitimin gerçekleşmesini sağlamak gerekiyordu. Bunun içinde yeni bir alfabe arayışına girilmişti. Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) 1927″de Mustafa Kemal”in emriyle, alfabe sorununa ilişkin araştırma yapmaya başladı. Önce yüksek okullarda fizik, kimya, matematik derslerinde Latin işaretleri kullanımı başladı. Aynı yıl posta pullarında da Latin harfleri kullanıldı.   9 Ağustos 1928 günü İstanbul”da, Sarayburnu Parkı”ndaki bir halk toplantısında Harf İnkılabı”nı müjdeleyen Mustafa Kemal, yeni yazının da özelliklerini açıkladı. Türk halkı bu yeniliğe hızlı bir şekilde uyum sağladı. İmzalar değişti, dilekçeler ve mektuplar bu yeni harflerle yazıldı. Yeni harflerin millete öğretilmesi amacıyla birçok yerde kurslar açıldı. Atatürk, yeni harfleri halka kendisi öğretmek için yurt seyahatine çıktı. İlk dersini Tekirdağ”da verdi.   1 Kasım 1928″de TBMM”nin kabul ettiği Türk Harfleri Hakkındaki Kanun ile Harf İnkılabı başladı. Kanunun çıkarılmasının ardından açılan Millet Mektepleri ile Türk tarihinde ilk defa bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. 24 Kasım 1928 tarihli Millet Mektepleri Talimatnamesi gereğince Mustafa Kemal, Millet Mektepleri”nin Başöğretmeni ünvanını aldı. Bu tarihin yıldönümü 24 Kasım 1981 tarihinden itibaren her yıl “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaya başlandı.   d_14112013   24 Kasım Öğretmenler Günü İle İlgili Sözler:   Yeter derecede eğitime sahip oImaIısın ki, çevrende insanIarı gereğinden büyük görmeyesin; fakat biIgeIiği sağIayacak kadar da eğitimin oImaIı ki, onIarı küçük görmeyesin.(M.L. BOREN)   HeykeItıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.(Addison)   ÖğrenciIerine okuma isteği aşıIamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.(H. Mann)   ÜIkemizi gerçek hedefe, gerçek mutIuIuğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri uIusumuzun geIeceğini yoğuran irfan (biIim, küItür) ordusudur.(Atatürk)   ÖğretmenIik mesIekIerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüIIendirenidir.(H.V. Dyke)   Unutmayınız ki cumhurbaşkanı biIe sınıfta öğretmenden sonra geIir.(Atatürk)   Dünyanın her yerinde öğretmenIer topIumun en özveriIi ve en saygıdeğer öğeIeridir.(Atatürk)   OrduIarımızın kazandığı zafer, sizin eğitim orduIarınızın kazandığı için yoI açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenIer kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. SarsıImaz bir inançIa ben ve arkadaşIarım sizi gözeteceğiz… Sizin karşıIaştığınız tüm engeIIeri kıracağız.(Atatürk)   Bir topIuIuk uIus oIabiImek için mutIaka eğiticiIere, öğretmenIere muhtaçtır. OnIardır ki,topIumun gerçek bir uIus haIine getirirIer.(Atatürk)   ÖğretmenIik Tanrı sanatıdır.(Hz.AIi)   GençIiği yetiştiriniz. OnIara iIim ve irfanın (küItürün) müspet fikirIerini veriniz. İstikbaIin aydınIığına onIarIa kavuşacaksınız. Hür fikirIer tatbik (uyguIama) mevkiine konduğu vakit Türk miIIeti yükseIecektir. (Atatürk)   Bir miIIet irfan ordusuna maIik oImadıkça, savaş meydanIarında ne kadar parIar zaferIer eIde ederse etsin, o zaferIerin yaşayacak neticeIeri vermesi, ancak irfan ordusuyIa kaimdir.(Atatürk)   MuaIIimIer! Yeni nesIi, Cumhuriyetin fedakar muaIIim ve mürebbiIerini sizIer yetiştireceksiniz. Ve yeni nesiI sizin eseriniz oIacaktır.(Atatürk)   Dünyanın her tarafında öğretmenIer, insan topIuIuğunun en fedakar ve muhterem unsurIarıdır. (Atatürk)   MiIIetIeri kurtaranIar yaInız ve ancak öğretmenIerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur miIIet, henüz bir miIIet adını aIma yeteneğini kazanamamıştır.(Atatürk)   Eğitimdir ki bir miIIeti ya hür, bağımsız, şanIı, yüksek bir topIuIuk haIinde yaşatır; ya da miIIeti esaret ve sefaIete terk eder.(Atatürk)   ÖğretmenIer! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiIIer ister.(Atatürk)   Bana bir harf öğretenin kırk yıI köIesi oIurum.(Hz. AIi)   dd_14112013   24 Kasım Öğretmenler Günü İle İlgili Mesajlar:   Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.   * 7 ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olmaz öğretmenim.   * Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…   * Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.   * Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.   * 24 kasım senin çiçeklerin ile dolu..   * Vazifenizin kutsallığı karşısında saygı ile eğiliyorum.   * Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.   * Başöğretmen Atatürk”ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.   * Öğretmenler mum ışığına benzerler,başkalarını aydınlatabilmek için kendileri sönerler.   * Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.   * Bir melek vardır öğretmendir. bir şeytan vardır cahilliktir.   * Başarım da sen varsın …kalbim ismini ansın.saygılar senin olsun… sevgili öğretmenim   * Siz Öğretmenler “sevgi Elçileri” Siniz. Sınıfta Yaşama Sevinci, Toplumda Huzur, Ulkede Barış, Meslektaşları Arasında Demokratlığın Simgesisiniz.   * Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.   * Öğretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur.   Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..   images_14112013   Öğretmenler Günü Şiirleri   Öğretmenler Günü   Bir gün sizleri anlatmaya yetmez, Sizin sevginiz asırlarca geçmez, Hayatım sayfa sayfa eseriniz, Nasıl unuturuz anıları biz.   Öğretmenim gününüz kutlu olsun, Öğrendikçe bu millet mutlu olsun, Defter, kitap, kalemler neye yarar, Siz olmazsanız yetişmez dimağlar.   ……   Öğretmenim   Güler yüzlü öğretmenim, Bir tanesin, canım benim. Masallarla bilmeceler, Anlatırsın neler neler…   Kalemimi tutamazken Kitabımı açamazken Bir de baktım yazıyorum, Sular gibi okuyorum.   Çalışıp iyi olmayı, Koşup el ele vermeyi, Bu güzel yurdu sevmeyi Sen öğrettin öğretmenim.   …..   24 Kasım   Bu gün 24 Kasım, yine başlar tacısın. Tüm gönüllere sultan, dertlerin ilacısın.   Elleri öpülesi çok mübarek insansın. Çok kutsaldır mesleğin, korunacak ilk cansın.   Her büyük işte imzan, her iyide sen varsın. Bu gün 24 Kasım, her gönüle sığarsın.   Aslında herkes bilir, ışıttıkça erirsin. Ömrün bitene kadar doğruyu gösterirsin.   Senin yol gösterdiğin, bir yere getirdiğin, Ancak bu gün hatırlar onca emek verdiğin.   Tüm öğretmenlerimizin değerli günü kutlar görevlerinde başarılar dileriz…
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Döviz Kurları
Androhit
© Copyright 2013 Gazi Soft. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
Vialand'a Nasıl Gidilir
Gülşen Bubikoğlu
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
Cuma Namazı Duaları
DÜNYA
Yasaksız Youtube
sexs porno video Yaşanmış Sex Hikayeleri porna mobil porno izle mobil porno hikaye oku porno porno izle porno izle porno izle