Liselerde geçme notu, Ortaöğretim geçme notu kaç ? Geçme notları değişti. 45 ile geçiliyor mu ?

Cafer Dumanlı 2013-09-08 0

Öğrenciler Artık 45 İle Ders Geçemeyecek. Yeni geçme notları kaç ? Lise ve Ortaöğretim geçme notu kaç ?

MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Değerlendirme sonuçları e-

Okul sistemine işlenir.

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan Derece

85,00-100 Pekiyi

70,00-84,99 İyi

60,00-69,99 Orta

50,00-59,99 Geçer

0-49,99   Geçmez

YORUM: Yeni sınıf geçmeye göre bir dersten başarılı sayılabilmek için iki dönem ortalamasının en az 50 olması gerekecek. Birinci dönem puanı sıfır olan öğrenci bile ikinci dönem 70 ortalama getirdiğinde o dersten başarılı sayılacak. Daha önce ilk dönemi başarılı olan öğrenci ikinci dönem başarısız olduğunda o dersten başarısız sayılıyordu. Geçer notun 50’ye yükseltilmesi demek öğrencinin sınavda % 50 doğru cevap
vermesi demektir. % 50’nin üzerinde puan alan veya doğru yapan öğrenciler dersi geçebilecektir.

Leave A Response »


2 + = 3